คำถาม : สาร linalool
  • สาร linalool ที่พบในพืชลาเวนเดอร์มีกลไกลในการต้านทำลายจุลินทรีย์ยังไงค่ะ
  • Date : 30/3/2560 13:41:00
คำตอบ : สาร linalool พบมากในน้ำมันลาเวนเดอร์ เบอร์กาม็อต เป็นต้น มีรายงานพบว่า linalool มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ต้านการอักเสบ ต้านออกซิเดชัน โดยน้ำมันหอมระเหยหรือสารเทอร์พีนที่เป็นองค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลชีพต่างๆ โดยผ่านกลไกการสลายผนังเซลล์ ส่งผลต่อการควบคุมการส่งผ่านสารเข้าออกเซลล์ ทำให้เกิดการรั่วไหลสารภายในเซลล์เช่น โปรตีน โพแทสเซียม กรดนิวคลิอีก ATP และเอนไซม์ต่างๆ รวมทั้งกลไกการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีผลยับยั้งการเจริญและการมีชีวิตของเชื้อจุลชีพได้

Ref :
- Herman A, Tambor K, Herman A. Linalool Affects the Antimicrobial Efficacy of Essential Oils. Current Microbiology 2016;72(2):165–172.
- Yang XN, Khan I, Kang SC. Chemical composition, mechanism of antibacterial action and antioxidant activity of leaf essential oil of Forsythia koreana deciduous shrub. Asian Pac J Trop Med 2015;8(9):694-700.
- Zengin H, Baysal AH. Antibacterial and antioxidant activity of essential oil terpenes against pathogenic and spoilage-forming bacteria and cell structure-activity relationships evaluated by SEM Microscopy. Molecules 2014;19:17773-17798.