คำถาม : ใบแมงลัก
  • สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าใบแมงลักมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้าง และสารอะไรที่ช่วยรักษาอาการต่างๆ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 21/3/2560 13:49:00
คำตอบ : ใบแมงลักมีรสเผ็ดร้อน มีสรรพคุณแผนไทยช่วยขับลม แก้ไข้ และมีงานวิจัยระบุว่าสารสกัดเมทานอลใบแมงลักประกอบด้วยสารอนุพันธ์ของกรดคาเฟอิก (caffeic acid derivatives), สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) และสารกลุ่มออกซีไลปิด (oxylipids) เป็นต้น มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส (anticholinesterase effect) ซึ่งเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาท ค่ะ

Ref :
1. Tankeo SB1, Lacmata ST, Noumedem JA, Dzoyem JP, Kuiate JR, et al. Antibacterial and antibiotic-potentiation activities of some Cameroonian food plants against multi-drug resistant gram-negative bacteria. Chin J Integr Med 2014;20(7):546-54.
2. Farag MA, Ezzat SM, Salama MM, Tadros MG. Anti-acetylcholinesterase potential and metabolome classification of 4 Ocimum species as determined via UPLC/qTOF/MS and chemometric tools. J Pharm Biomed Anal 2016;125:292-302.