คำถาม : การสกัดสารไพนีน
  • สวัสดีค่ะ ดิฉันจะมาสอบถามเรื่องการสกัดสารไพนีนจากน้ำมันหอมระเหยของผักชีลาว พริกไทยดำ มะกรูด ต้องทำอย่างไรคะ
  • Date : 21/3/2560 13:45:00
คำตอบ : ถ้าต้องการแยกสารไพนีนออกจากสารผสมอื่นในน้ำมันหอมระเหยสามารถทำได้หลายวิธี เช่นการกลั่นลำดับส่วน และการแยกด้วยวิธี liquid chromatography แต่ต้องไปทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกเองนะคะ แต่ถ้าปริมาณไพนีนในน้ำมันเหล่านั้นไม่ได้เยอะมากอาจแยกได้ยากค่ะ ส่วนถ้าต้องการวิเคาระห์สารสำคัญต่างๆ หรือวิเคราะห์ปริมาณสารไพนีนจากน้ำมันหอมระเหยสามารถใช้เทคนิคแกสโครมาโทกราฟฟี (Gas chromatography) โดยมีหลักการ คือ เมื่อฉีดน้ำมันระเหยตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์เข้าไปในส่วนหัวฉีดซึ่งตั้งอุณหภูมิไว้ในระดับที่น้ำมันจะระเหยกลายเป็นไอ แกสตัวพา (ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นแกสเฉื่อย ไม่สามารถทำปฏิกิริยากับสารที่จะวิเคราะห์ได้ เช่น ฮีเลียม ไนโตรเจน เป็นต้น) จะพาสารในสภาพไอไหลเข้าสู่คอลัมน์ซึ่งเคลือบผิวภายในด้วยสารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการแยกองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันระเหย ด้วยการปรับอุณหภูมิของส่วนตู้อบ ประกอบกับการปรับอัตราการไหลของแกสตัวพา จะทำให้สารเคมีแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติต่างกันแยกออกจากกันได้ ในขณะที่ถูกแกสตัวพา พาไหลผ่านคอลัมน์ สารเคมีที่โมเลกุลเล็กกว่า ระเหยเป็นไอได้ดีกว่า มีคุณสมบัติการละลาย การดูดซึม ดูดซับกับสารเคลือบผิวของคอลัมน์น้อยกว่า ก็จะผ่านออกมาจากคอลัมน์ และเข้าสู่ส่วนหัววัดก่อน สารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในน้ำมันระเหยจะค่อยๆ แยกออกจากกันในระหว่างการเดินทางผ่านคอลัมน์และเข้าสู่ส่วนหัววัด ปริมาณสารที่ผ่านส่วนหัววัดในช่วงเวลาต่าง ๆ จะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งเข้าเครื่องประมวลผลและพิมพ์ผลออกมาในรูปของโครมาโทแกรม (chromatogram) ซึ่งการวิเคราะห์น้ำมันระเหยโดยวิธีแกสโครมาโทกราฟีสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ค่ะ

ที่มา:
http://thaicamdb.info/article_doc.php?article=184
ตำราวิชาการ สุคนธบำบัด
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บทที่ 2 part 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย (รศ.ดร.นิจศิริ เรืองรังษี)