คำถาม : หญ้าลิ้นงู
  • อยากสอบถามเรื่องหญ้าลิ้นงูค่ะพอดีมีใว้อยากทราบว่าใช้อย่างไรบ้าง
  • Date : 14/2/2560 16:25:00
คำตอบ : หญ้าลิ้นงู (Oldenlandia corymbosa L.) สรรพคุณพื้นบ้านระบุว่า ใช้ทั้งต้นต้มเอาน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข้และแก้ปวดท้อง หรือใช้ล้างแผลฝีบวม แผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวก ส่วนงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า สารสกัดเอทานอลจกใบและส่วนลำต้นเหนือดินมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปกป้องเซลล์ตับ และยับยั้งเซลล์มะเร็งบางชนิดเมื่อทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) ส่วนการทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดน้ำและเอทานอลมีฤทธิ์สมานแผลและแก้ปวด และยังไม่พบงานวิจัยทางคลินิก

Ref :
1. หนังสือองค์ความรู้เรื่องพืชป่าที่ใช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย
2. Sivapraksam SSK., Karunakaran K., Subburaya U., Subashini TS. A Review on Phytochemical and Pharmacological Profile of Hedyotis corymbosa Linn. Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res. 2014; 26(1): 320-4.