คำถาม : งาดำ
  • ขอสอบถามเรื่องสารสกัดงาดำค่ะ
    1. มีผลข้างเคียงจากการใช้ไหมคะ ถ้ามีมีอะไรบ้าง
    2. เห็นในเอกสารที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ บอกว่าอาจเกิดท้องผูก ท้องเสีย มีผื่น ลมพิษ อาเจียน ปวดท้องได้ แต่ในเอกสารบอกไว้ว่าไม่ใช่อาการข้างเคียงแต่เป็นการตอบสนองของร่างกายเลยสับสนค่ะว่าอาการที่กล่าวมาไม่ใช่อาการข้างเคียงจริง ๆ ใช่ไหมคะ
    3. เคยมีการศึกษาถึงความปลอดภัยในคนไหมค่ะ อย่างเช่นใช้ไปแล้วเกิดพิษได้บ้างรึเปล่า
    ขอบคุณค่ะ

  • Date : 31/1/2560 15:47:00
คำตอบ : 1-2). มีรายงานว่าการรับประทานเมล็ดงา น้ำมันงา หรืออาหารที่มีงาหรือน้ำมันงาเป็นส่วนประกอบทำให้เกิดอาการแพ้ ซึ่งบางรายมีอาการแพ้แบบรุนแรงมาก (anaphylaxis) หรือมีอาการหอบหืด เยื่อจมูกอักเสบ และลมพิษ ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์นี้เกิดจากการตอบสนองจากร่างกายของแต่ละบุคคล นั่นหมายความว่าอาการเหล่านี้อาจไม่พบในทุกคนที่รับประทานหรือใช้งา จะเกิดขึ้นในเฉพาะบางบุคคลเท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้ว หากพบอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้ ควรหยุดการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะดีกว่าค่ะ

3) ยังไม่พบรายงานการศึกษาความเป็นพิษและความปลอดภัยในคน แต่รายงานในสัตว์ทดลองพบว่าเมื่อป้อนหนูเม้าส์ด้วยน้ำมันงา ขนาด 10 ก./กก. ไม่พบพิษเฉียบพลัน และสารสกัด 50% เอทานอลจากเมล็ด เมื่อฉีดเข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ หรือให้ทางสายยางสู่กระเพาะอาหารของหนูแรท มีค่าขนาดที่ทำให้หนูตายครึ่งหนึ่ง (LD50) เท่ากับ 500 มก./กก. และ 5 ก./กก. ตามลำดับ ซึ่งถือว่ามีความเป็นพิษต่ำ อย่างไรก็ตามงาถือเป็นพืชอาหารที่ใช้กันมาแต่โบราณ แต่ควรรับประทานในขนาดที่พอดีและไม่มากจนเกินไป และหากพบอาการผิดปกติหลังการรับประทานควรหยุดใช้ค่ะ