คำถาม : งาขี้ม้อน
  • อยากทราบว่าทำไมหญิงให้นมบุตรถึงห้ามกินงาขี้ม้อนคะ อ่านเจอจาก source นึงบอกไว้ว่าห้ามกินน้ำมันงาขี้ม้อนค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 17/1/2560 15:40:00
คำตอบ : เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยหรือรายงานความเป็นพิษของงาขี้ม้อนในผู้หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร รวมถึงเด็กเล็ก จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อรับประทานแล้วจะเกิดผลอย่างไร มีความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์มากน้อยแค่ไหน และอีกทั้งในระหว่างให้นมบุตรสารอาหารจะถูกส่งจากแม่ไปสู่ทารกโดยตรง จึงเป็นคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานในช่วงตั้งครรภ์และให้นมบุตรค่ะ