คำถาม : ขมิ้นชัน
  • ขออนุญาตสอบถามข้อมูลค่ะ อยากทราบว่า ตัวโครงสร้างของขมิ้นชัน หรือ ประโยชน์ของขมิ้นชันนั้น นำไปใช้ร่วมกับสารจำพวกใดได้บ้าง หรือ สารจำพวกใดไม่ได้บ้างคะ เกรงว่า จากประโยชน์จะกลายเป็นโทษถ้านำขมิ้นชันไปเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ค่ะ
  • Date : 5/1/2560 13:41:00
คำตอบ : การนำสมุนไพรไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ควรต้องคำนึงถึงความเข้ากัน ความคงตัว และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องการมีการทดสอบสูตรเพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้ และเพื่อหาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามหากผลิตภัณฑ์มีความเป็นด่างเช่นสบู่ อาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์เหลืองส้มเข้มขึ้น แต่ยังไม่พบรายงานการนำขมิ้นชันไปใช้ร่วมกับสารอื่นแล้วกลายเป็นโทษหรืออันตราย แต่มีข้อควรระวังในด้านการนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการบริโภค เนื่องจากขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวและต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด จึงควรระวังการรับประทานร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) และยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (antiplatelets) เช่น warfarin เพราะอาจส่งผลต่อฤทธิ์ของยาเหล่านี้ได้ ทำให้เลือดหยุดยากขึ้นเมื่อเกิดบาดแผล