คำถาม : แส้ม้าทะลายหรือต้นชิงชี่
  • อยากถามว่าต้นแส้ม้าทะลายหรือต้นชิงชี่ นั้น มีพิษมั้ยคะ
  • Date : 21/12/2559 11:35:00
คำตอบ : มีงานวิจัยการศึกษาความเป็นพิษของชิงชี่ในสัตว์ทดลอง พบว่าเมื่อให้สารสกัดจากรากและลำต้นของชิงชี่ โดยการกรอกทางปากหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ในขนาด 10 ก./กก. ไม่ทำให้เกิดเป็นพิษต่อหนูถีบจักร ส่วนในคน ยังไม่พบรายงานการเกิดพิษ