คำถาม : ปัญจขันธ์
  • ในการอบแห้งปัญจขันธ์หรือเจียวกู่หลาน หากใช้อุณหภูมิในการอบ ในอุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียล จะทำให้สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการหรือตัวยาสำคัญบางชนิดหรือเปล่าค่ะ
  • Date : 9/12/2559 15:34:00
คำตอบ : ใช่ค่ะ อุณหภูมิที่คุณใช้อบสูงเกินไป อาจทำให้สารสำคัญบางอย่างที่ไม่คงตัวด้วยความร้อนในสมุนไพรสลายตัว โดยทั่วไปการอบแห้งสมุนไพรในตู้อบ อุณหภูมิที่ใช้อบไม่ควรต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ในส่วนของทั้งต้น ใบ ดอก จะใช้อุณหภูมิอบที่ 40 องศาเซลเซียส ส่วนเปลือกและราก ใช้อุณหภูมิอบที่ 50-65 องศาเซลเซียส