คำถาม : ระยะเวลาในการสกัดสมุนไพร
  • ระยะเวลาในการสกัดสมุนไพร
    1. การสกัดสมุนไพรด้วยเอธิลแอลกอฮอล์หรือป๊อบเปอลีนไกลคอล จะทิ้งไว้นานเกินกว่า 7 วัน ได้สูงสุดกี่เดือน
    2. เมื่อกรองสารสกัดจากข้อ 1 แล้วมีส่วนที่ยังคงเหลืออยู่จะเก็บไว้ใช้ต่อไปมีวิธีการเก็บอย่างไร ต้องใส่สารกันเสียหรือไม่ หรือกรองมาเฉพาะเท่าที่ต้องใช้ ส่วนที่เหลือเก็บในตัวทำละลายต่อไป
    3. สารกันเสียควรใส่ไปพร้อมกับการสกัดในข้อ 1 หรือไม่ เมื่อกรองออกมาใช้ก็ไม่จำเป็นต้องใส่สารกันเสียอีก

  • Date : 18/11/2559 15:58:00
คำตอบ : 1. ถ้าหากสกัดสมุนไพรด้วยเอธิลแอลกอฮอล์หรือป๊อบเปอลีนไกลคอลในรูปของยาดองเหล้าสามารถหมักได้นาน 1-2 ปี แต่ต้องให้สมุนไพรจมอยู่ในแอลกอฮอล์ตลอดเวลา และต้องปิดฝาให้สนิท
2. เมื่อนำบางส่วนมาใช้ แล้วต้องการเก็บไว้ใช้อีกต้องเติมตัวทำละลายให้ท่วมสมุนไพร และปิดฝาให้สนิท โดยไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูด
3. ไม่ต้องใส่สารกันบูดค่ะ

*** โดยปกติการหมักด้วยเอทิลแอลกอฮอล์หรือป๊อบเปอลีนไกลคอล เชื้อราจะไม่ขึ้นอยู่แล้ว ซึ่งค่อนข้างปลอดภัยในการหมักระยะยาว แต่สมุนไพรที่นำมาใช้ต้องแห้ง (ไม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ)