คำถาม : โคลงเคลง
  • ในลูกโคลงเคลงมีสารอะไรบ้างค่ะ สารที่มีอยู่ในลูกโคลงเคลงมีผลอะไรต่อร่างกายไหมค่ะ และผลไม้ชนิดอื่นๆมีสารเดียวกันกับที่อยู่ในลูกโคลงเคลงไหมค่ะ
  • Date : 28/10/2559 11:02:00
คำตอบ : มีงานวิจัยระบุว่าในผลโคลเคลง Melastoma malabathricum ประกอบด้วยสารสาร betulinic acidซึ่งสามารถพบสารนี้ได้ในพุทราจีน ลูกพลับ และลูกหว้า เป็นต้น มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย ยับยั้งไวรัส และมีความเป็นพิษต่อเซลล์ แต่ยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิก รวมทั้งรายงานความเป็นพิษค่ะ