คำถาม : ขอวิธีสกัดมะขามป้อม ใบฝรั่ง
  • รบกวนขอวิธีสกัดสารที่มีรสฝาด
    1.ผลมะขามป้อม
    2.ใบฝรั่ง
    ขอบคุณครับ

  • Date : 21/10/2559 13:16:00
คำตอบ : วิธีสกัดสารแทนนิน (สารที่มีรสฝาดในพืช) แบบง่าย คือ
1. ชั่งตัวอย่างพืช 5 กรัม เติม 50% เอทานอล จำนวน 50 มล. ต้มบนอ่างอังไอน้ำด้วยวิธี reflux (การ สกัดแบบไหลย้อนกลับ) นาน 30 นาที
2. กรองเก็บสารละลายที่ได้ (filtrate)
3. ระเหย filtrate ให้เกือบแห้งบนอ่างอังไอน้ำ
4. ละลายสารสกัดด้วยน้ำกลั่น 50 มล. โดยใช้ความร้อนช่วย จากนั้นกรองผ่านกรวยบุชเนอร์ (buchner funnel) โดยใช้แรงดูดจากสุญกาศ (suction) และใช้สารช่วยกรอง (filter aid)
5. เติม 10% sodium chloride 1 มล. กรองเก็บ filtrate ไว้ ก็จะได้ตะกอนแทนนิน