คำถาม : ย่างนาง
  • ย่างนางมีกี่ชนิดครับ วิธีปลูก ปลูกอย่างไรครับ
  • Date : 21/10/2559 13:11:00
คำตอบ : ย่านางที่พบเห็นได้ทั่วไปหรือที่นำมารับประทานกันคือ ย่านางที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tiliacora triandra (Colebr.) Diels วงศ์ MENISPERMACEAE ชื่ออื่นๆ จ้อยนาง เถาย่านาง เถาวัลย์เขียว ยาดนาง สามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และยังมีพืชที่มีชื่อเรียกว่า ย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib.) วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่นๆ สยาน หญ้านางแดง เครือขยัน เถาขยัน เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เถาสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยว หนา สีเขียวเข้มเป็นมัน เรียงแบบสลับ รูปไข่ ดอกสีแดง พบมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเช่นเดียวกัน