คำถาม : ชาใบกฤษณา
  • ชาใบกฤษณา มีคุณประโยชน์อย่างที่ขายจริงหรือค่ะ เช่น ลดน้ำตาล ลดความดัน ฯลฯ เวลาทานไปแล้วรู้สึกกระหายน้ำกว่าเดิมอีกค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  • Date : 21/10/2559 13:10:00
คำตอบ : มีงานวิจัยว่าสารสกัดน้ำของกฤษณา สามารถลดความดันในแมวได้ แต่ไม่พบฤทธิ์ในการรักษาโรคเบาหวานหรือลดน้ำตาลในเลือด อย่างไรก็ตามงานวิจัยเกี่ยวกับกฤษณายังมีน้อย และไม่มีงานวิจัยในคน จึงควรใช้ความระมัดระวังในการรับประทาน