คำถาม : ดอกไพรีทรัม
  • สอบถามการสกัดสารจากดอกไพรีทรัม เพื่อใช้ฆ่าแมลงและการนำสารที่สกัดได้นำไปใช้อย่างไรครับ
  • Date : 12/10/2559 16:11:00
คำตอบ : การเตรียมสารสกัดดอกไพรีทรัมเพื่อใช้ฆ่าแมลงในรูปแบบสารละลายฉีดพ่น

- ใช้ผงดอกไพรีทรัมแห้ง 2 ลิตร เติมนํ้า 10 ลิตร คนให้เข้ากัน ใช้นํ้ายาฉีดราดพืชผักผลไม้ในตอนเย็นจะได้ผลดีที่สุด

- ผงดอกไพรีทรัมแห้ง 10-15 กิโลกรัม นำ 90 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 คืน กรองเอากากออก เติมสบู่เหลว 2-3 กิโลกรัม ลงในนํ้ายาที่กรองได้ คนให้เข้ากัน ใช้ฉีดพ่น สำหรับการเตรียมสารจากไพรีทรัมนี้ เมื่อเตรียมเสร็จแล้วจะต้องรีบใช้ทันที มิฉะนั้นจะทำให้การออกฤทธิ์ลดลง

ที่มา : http://www.thaikasetsart.com