คำถาม : ไมยราบยักษ์
  • ต้นไมยราบยักษ์ออกฝักช่วงเดือนไหนบ้างค่ะ
  • Date : 12/10/2559 16:04:00
คำตอบ : ในฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ไมยราบยักษ์จะออกดอกต่อเนื่องกันเฉลี่ยประมาณ 6 ครั้ง เมื่อผสมเกสรแล้วดอกจะร่วงและติดฝัก