คำถาม : การจะสกัดสารแทนนินออกจากพืช
  • การจะสกัดสารแทนนินออกจากพืชสามารถใช้สารตัวไหนที่จะสามารถจับแทนนินออกมาได้บ้างค่ะในกรณีที่พืชมีสารสำคัญหลายตัวแต่ต้องการนำเพียงสารแทนนินออกมา
  • Date : 12/10/2559 16:00:00
คำตอบ : แทนนิน จัดเป็นสารประกอบพวกโพลีฟีนอลที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ละลายได้ดีในน้ำร้อน แอลกอฮอล์ และอะซีโตน ในการเตรียมสารสกัดแทนนิน มักใช้วิธีการสกัดด้วยการหมักในตัวทำละลาย หรือต้มในน้ำร้อน จากนั้นกรองเอาเฉพาะส่วนน้ำมาทำการตกตะกอนแทนนินโดยวิธี salting out คือทำให้ตกกะกอนด้วยการเติมโซเดียมคลอไรด์ แล้วนำตะกอนที่ได้ไปสกัดซ้ำด้วยอะซีโตน และนำไปกำจัดไขมันออกโดยใช้อีเธอร์สกัดแยกไขมันทิ้งไป จากนั้นนำส่วนสารที่สกัดได้มาเติมโซเดียมคลอไรด์อีกครั้ง เพื่อให้แทนนินตกตะกอนออกมาค่ะ