คำถาม : สมุนไพรรางจืด+ใบเตย
  • รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ สมุนไพรรางจืด+ใบเตยค่ะ เนื่องจากมีคนแนะนำว่าการดื่มน้ำจากสมุนไพรทั้งสองจะช่วย ล้างพิษ ลดหินปูนในสมองได้ แต่ไม่แน่ใจว่าควรจะดื่มหรือรับประทานอย่างไร สามารถดื่มต่อเนื่องได้นานเท่าไหร่ หรือ ควรจะหยุดรับประทานเมื่อไหร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 29/9/2559 16:14:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ไม่พบรายงานการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ลดหินปูนในสมองของรางจืดและใบเตย และยังไม่พบรายงานการเกิดพิษหรือผลข้างเคียงของการดื่มชาจากพืชทั้งสองชนิด อย่างไรก็ตาม แนะนำว่า ไม่ควรดื่มขนาดเข้มข้นมาก หรือไม่ควรดื่มแทนน้ำ และควรหมั่นควรสังเกตตนเองว่ามีความผิดปกติหลังจากดื่มหรือไม่ และกรณีที่ดื่มต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรมีการตรวจสุขภาพควบคู่ไปด้วยค่ะ

นอกจากนี้ การใช้รางจืดยังมีข้อควรระวังที่สำคัญคือ การใช้ร่วมกับยาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรางจืดอาจเร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง หากต้องการดื่มรางจืดโดยที่ต้องมีการใช้ยาหรือรับประทานอาหารเสริมต่างๆ เป็นประจำ แนะนำว่าควรดื่มรางจืดห่างจากการรับประทานยาตามปกติอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และควรปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะ