คำถาม : สารสกัดที่ช่วยในการขจัดคราบ
  • สารสกัดจากอะไรบ้างที่ช่วยในการขจัดคราบ
  • Date : 29/9/2559 16:06:00
คำตอบ : สารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน (detergent effect) เพื่อใช้ในการชะล้างวัสดุต่างๆ มีหลายชนิดเข่น สับปะรด มะละกอ และมะนาว เป็นต้น ซึ่งแต่ละต้นก็มีความจำเพาะในการขจัดคราบแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเช่น มะนาวมีความเป็นกรดสามารถขจัดคราบไขมันได้ดี ก็มักจะนำมาผสมสารเคมีอื่นๆเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ล้านจาน ส่วนเอนไซม์มะละกอและสับปะรดมีฤทธิ์สลายโครงสร้างโปรตีนจึงมักนิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าหรือเครื่องมือที่ใช้ในโรงพยาบาล เป็นต้น