คำถาม : ยาสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการท้องเสียท้องร่วง
  • ยาสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการท้องเสียท้องร่วง ต้องมีรสยาแบบไหนแล้วมีสมุนไพรตัวไหนบ้างคะ
  • Date : 29/9/2559 16:01:00
คำตอบ : รสยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการรักษาท้องเสียคือ รสฝาด ซึ่งสมุนไพรที่มีการแนะนำให้ใช้ในสาธารณสุขมูลฐาน เกี่ยวกับการรักษาท้องเสีย เช่น กล้วยดิบ ทับทิม ฝรั่ง มังคุด เป็นต้น สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website ของสำนักงานฯ โดยเลือกที่หัวข้อ ฐานข้อมูลสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานค่ะ