คำถาม : งาดำ
  • ขอทราบเกี่ยวกับ งาดำ ตัวสารสกัดที่มีความสามารถยับยั้ง และทำลายมะเร็ง แต่หากเนากิน งาดำ ที่ทำสุกแล้วแทน จะมีผลหรือคุณสมบัติเหมือนกับใช้สารสกัดหรือไม่ หากใช้ได้ จะต้องใช้ปริมาณเท่าได ในการกินแต่ละครั้ง
  • Date : 29/9/2559 15:59:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของงาดำพบว่า เป็นเพียงผลการศึกษาในหลอดทดลองเท่านั้น โดยสารในงาดำที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งคือ sesamin ซึ่งจากข้อมูลงานวิจัยการนำเมล็ดงาดำมาปรุงสุกโดยการอบด้วยเครื่องไมโครเวฟนาน 30 นาที จะมีผลทำให้สารสำคัญสลายไปได้ประมาณ 20% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับการกินสารสกัดเมล็ดงาดำเพื่อรักษาโรคมะเร็ง จึงไม่สามารถระบุขนาดรับประทานเพื่อรักษาโรคได้ค่ะ