คำถาม : เสลดพังพอน
  • 1. อยากสกัดเสลดพังพอนสำหรับแก้แมลงสัตว์กัดต่อย แบบฉีดพ่นได้ ต้องใช้การดึงสรรพคุณทางยาออกมาโดยวิธีไหนดีที่สุดคะ สกัดโดยใช้แอลกอฮอลหรือการทอดน้ำมันคะ
    2. ถ้าเป็นน้ำมันสกัดเสลดพังพอน จะมีความมันเวลาฉีดพ่น จะใช้อะไรผสมเพื่อให้น้ำมันเป็นสเปรย์ที่สามารถซึมเข้าผิวหนังได้โดยไม่ทิ้งความมันบนผิวหนังคะ
    3.การสกัดเสลดพังพอนด้วยแอลกอฮอล์ สามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไร กว่าจะเสื่อมสรรพคุณคะ

  • Date : 29/9/2559 15:58:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล วิธีการสกัดหรือเตรียมเสลดพังพอนเพื่อสรรพคุณใช้ทาแก้แมลงกัดต่อยสามารถใช้ได้ทั้งสองวิธี ทางสำนักงานฯ ไม่มีข้อมูลวิธีการทำสเปรย์เสลดพังพอน แต่โดยทั่วไปการทำสเปรย์จากน้ำมันสมุนไพรจะละลายในน้ำผสมกับแอลกอฮอล์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งคุณอาจต้องทดลองตั้งสูตรเอง เพื่อหาอัตราส่วนที่พอเหมาะ โดยสังเกตจากความคงตัว สี และกลิ่นของผลิตภัณฑ์ และทดสอบประสิทธิภาพว่าใช้แก้พิษแมลงกัดต่อยได้หรือไม่ และมีความมันหลงเหลือบนผิวหนังมาน้อยเท่าไรค่ะ