คำถาม : การสกัดสมุนไพรผง
  • รบกวนด้วยค่ะ อยากขอความรู้เกี่ยวกับการสกัดสารจากสมุนไพรผง เช่น ขมิ้นชัน ไพร ใบบัวบก เพิ่อจะทำน้ำยาอาบน้ำให้สุนัขค่ะ
  • Date : 22/9/2559 16:47:00
คำตอบ : การจะสกัดสารจากสมุนไพร ต้องรู้ว่าสารออกฤทธิ์ที่ต้องการมีคุณสมบัติทางเคมีอย่างไร จึงจะเลือกใช้วิธีการสกัดและตัวทำละลายที่เหมาะสมได้ เช่น ในขมิ้นชันและไพล สารสำคัญที่ออกฤทธิ์จะอยู่ในน้ำมันหอมระเหย ก็จะใช้วิธีการสกัดด้วยไอน้ำ เป็นต้น

จากการสืบค้นข้อมูล น้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา และฆ่าปรสิตจำพวก เหา และไรที่ก่อให้เกิดโรคทางผิวหนัง แต่เป็นสายพันธุ์ที่ก่อโรคในผิวหนังมนุษย์เท่านั้น ไม่สามารถกำจัดไรที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อนในสุนัขได้ ส่วนบัวบกยังไม่มีรายงานการวิจัยถึงฤทธิ์ดังกล่าว และพืชทั้งสองชนิดยังไม่มีรายงานการศึกษาเพื่อนำมาใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ส่วนไพล มีรายงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บ หมัด โดยใช้น้ำมันจากไพลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หากสนใจศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ : 02-577 9000 E-Mail : tistr@tistr.or.th