คำถาม : สมุนไพรไล่นก
  • สมุนไพรใดใช้ไล่นกได้บ้างครับ
  • Date : 22/9/2559 16:43:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล พืชสมุนไพรที่มีรายงานการศึกษาเพื่อใช้ไล่นกได้แก่ น้ำมันจากเมล็ดสะเดา (neem oil), น้ำมันจากกระเทียม และพลูคาว เป็นต้น ซึ่งในการศึกษาจะใช้เป็นสูตรผสมร่วมกับสารเคมีชนิดอื่นๆ อีก จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการใช้เดี่ยวจะสามารถไล่นกได้หรือไม่