คำถาม : มะขามป้อมผง
  • อยากทราบว่า มะขามป้อม นำมาอบแห้งแล้วนำมาบดเป็นผง วิตามิน ซีลดลงกี่เปอร์เซนต์ครับ ขอบคุณครับ
  • Date : 22/9/2559 16:42:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานการวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในมะขามป้อมอบแห้งโดยตรง แต่โดยหลักการวิตามินซีถูกทำลายได้ง่ายด้วยความร้อน มีตัวอย่างรายงานการศึกษาถึงการสูญเสียวิตามินซีในการอบผักและผลไม้ให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อนระบุว่า การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมงขึ้นไป จะสูญเสียวิตามินซีประมาณ 70-80%