คำถาม : อาการข้างเคียงจากการดื่มอ้อยดำต้มใบเตย
  • ดื่มอ้อยดำต้มใบเตยแล้วมีอาการ หวิวๆ วิงเวียน คลื่นใส้ ดื่มต่อไปอาการจะหายไปมั้ยคะ
  • Date : 16/9/2559 11:28:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ในขณะนี้ยังไม่มีการรายงานความเป็นพิษหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทานอ้อยดำ ส่วนใบเตย มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตและลดอัตราการเต้นของหัวใจ เพิ่มความแรงในการหดตัวและลดอัตราการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ และลดน้ำตาลในเลือด แต่ยังเป็นการทดลองในสัตว์ทดลองเท่านั้นขณะนี้ยังไม่มีการรายงานความเป็นพิษเช่นกัน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่คุณให้มายังไม่สามารถระบุชี้ชัดถึงสาเหตุของอาการดังกล่าว ทั้งนี้ต้องพิจารณาหาสาเหตุหลายส่วนประกอบเช่น สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปกติหรือมีโรคประจำตัวหรือไม่ มีการรับประทานยาแผนปัจจุบันชนิดใดเป็นประจำอยู่หรือไม่ เพราะการใช้สมุนไพรอาจมีส่วนไปเสริมหรือต้านฤทธิ์ยาจนส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพ เป็นต้น และไม่สามารถยืนยันได้ว่าการฝืนดื่มน้ำสมุนไพรดังกล่าวต่อไปจะดีขึ้นได้ ดังนั้นแนะนำว่าให้หยุดรับประทานก่อน แล้วดูว่าอาการดีขึ้นหรือหายไปหรือไม่ ถ้าอาการหายก็อาจเป็นไปได้ว่าการดื่มอ้อยดำต้มใบเตยอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่ว่านี้ได้ ก็ไม่ควรรับประทานต่อค่ะ