คำถาม : การสกัดสารจากเปลือกมังคุด
  • อยากทราบการสกัดสารจากเปลือกมังคุดทั้ง 2 แบบคือ ได้สารแบบหยาบ ได้สารที่บริสุทธิ์ค่ะ
  • Date : 16/9/2559 11:27:00
คำตอบ : วิธีการการสกัดสารในเปลือกมังคุดเบื้องต้น มักนิยมสกัดด้วยแอลกอฮอล์ โดยนำเปลือกมังคุดมาบดให้ละเอียด ต้มกับ เมทานอล 70% (อัตราส่วนเปลือกมังคุด 1 กรัม : เมทานอล 10 มล.) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ต้มนานประมาณ 2 ชม. นำสารที่ได้มากรอง และระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ ก็จะได้สารสกัดหยาบเพื่อนำไปใช้ต่อไป แต่หากต้องการสารที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นต้องนำไปผ่านกระบวรการแยกสารทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แนะนำให้มาสืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติมด้วยตนเองที่สำนักงานฯ ค่ะ