คำถาม : เอสโตเจนในต้นข้าวสาลีอ่อน
  • เอสโตเจนในต้นข้าวสาลีอ่อน มีผลต่อผู้เป็นมะเร็งเต้านมไหมคะ ถ้าจะทานน้ำคั้นสดทุกวัน วันละ 60 ml
  • Date : 16/9/2559 11:25:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ยังไม่พบรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลของการรับประทานต้นข้าวสาลีอ่อนต่อโรคมะเร็งเต้านมค่ะ อย่างไรก็ตาม ในต้นข้าวสาลีอ่อนมีสารไฟโตรเอสโตเจน และโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนเอสโตรเจน แม้จะยังไม่มีผลการศึกษาในคนยืนยันแน่ชัด แต่โดยทฤษฎี การบริโภคสารไฟโตเอสโตรเจนอาจมีผลกระตุ้นเซลล์มะเร็งได้ ดังนั้นผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและผู้ป่วยหญิงวัยหมดประจำเดือนจึงควรหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังในการบริโภคพืชที่มีไฟโตเอสโตรเจนไม่ให้มากเกินไป และนอกจากข้าวสาลีพืชชนิดอื่นที่มีสารไฟโตเอสโตรเจนได้แก่ ถั่วเหลือง กวาวเครือ รากสามสิบ ว่านชักมดลูก เป็นต้น