คำถาม : ข้อมูลการใช้รางจืดในการเลิกบุหรี่ สุรา สารเสพติด
  • ผมอยากจะทราบข้อมูลการใช้สมุนไพรรางจืด สด ในการบำบัดเลิกบุหรี่ สุรา สารเสพติด คือ ๑.จะใช้ปริมาณเท่าใด ๒.กินกี่ครั้งต่อวัน ๓.กินนานเท่าได ๔.วิธีต้มอย่างไร นานเท่าใด ขอบคุณมากครับ
  • Date : 16/9/2559 11:18:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานการใช้รางจืดในการบำบัดผู้ป่วยเพื่อเลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด จึงไม่สามารถระบุได้ว่าควรใช้อย่างไร และใช้ในขนาดที่เท่าไรค่ะ

และจากการสืบค้นข้อมูลในคู่มือการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก มีเพียงการใช้หญ้าดอกขาวในรูปแบบยาชงเพื่อลดความอยากบุหรี่ โดยใช้ผงหญ้าดอกขาว 2 กรัม ชงในน้ำร้อน 120-200 มล. ดื่มหลังอาหาร วันละ 3-4 ครั้ง โดยระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคไต เนื่องจากมีโพแทสเซียมสูง

Ref : หนังสือคู่มือการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก