คำถาม : มะม่วงหาวมะนาวโห่
  • คือ ผมอ่านเจอจากอินเตอร์เน็ต ว่า มีบุคคลท่านนึ่ง เขาบอกว่า ทานมะม่วงหาวมะนาวโห่ แล้วหาย จาก โรคถุงลมโป่งพอง อันนี้ มีทางเป็นไปได้ไหม คือ ตอนนี้ ผมตันมาก ลุงผมที่บ้าน ไปหาหมอมา แล้วกมอเขาว่า ลุง ผมเป็นถุงลมโป่งพอง ตอนนี้ หมอเขาให้ แต่ยา แก้ไอ กับขยายหลอดลมละก็ยาพ่น มาผมอยากช่วยลุง หาอยากอะไร มาให้ลุงทาน เกิด หายอย่างที่เขาว่ามา สรุปคือ มะม่วงหาวมะนาวโห่ สามารถ ช่วยรักษา โรคนี้ ได้จริง ไหมครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
  • Date : 30/8/2559 17:07:00
คำตอบ : งานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของมะม่วงหาวมะนาวโห่ พบว่ามีฤทธิ์ทำให้หัวใจบีบตัวลดลง กระตุ้นมดลูก ทำให้หัวใจเต้นช้า บำรุงหัวใจ ลดความดันโลหิต เป็นต้น แต่ยังไม่พบฤทธิ์ในการขยายหลอดลม หรือช่วยบรรเทาอาการโรคถุงลมโป่งพอง รวมถึงยังไม่พบรายงานวิจัยในคน ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุได้ว่าการรับประทานมะม่วงหาวมะนาวโห่สามารถบรรเทาอาการของโรคถุงลมโป่งพองได้จริงหรือไม่