คำถาม : วิธีสกัดสมุนไพร
  • เราจะมีวิธีสกัดสมุนไพรอย่างไรได้บ้างค่ะ ถ้าสกัดแล้วปลอดภัยต่อร่างกาย นำไปลดการเกิดราบนอาหารได้
  • Date : 30/8/2559 17:02:00
คำตอบ : การจะเลือกสกัดสมุนไพรด้วยวิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรรวมถึงสารสำคัญในการออกฤทธิ์ที่ต้องการ ว่าสามารถสกัดออกมาได้ด้วยตัวทำละลายชนิดใด จากนั้นจึงพิจารณาเลือกตัวทำละลายที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย รวมถึงวิธีการกำจัดตัวละลายที่ไม่ต้องการออกไปค่ะ