คำถาม : อันตรกิริยาของขมิ้นชันกับยาแผนปัจจุบัน
  • อยากทราบอันตรกิริยาของขมิ้นชันกับยาแผนปัจจุบันค่ะ
  • Date : 30/8/2559 17:02:00
คำตอบ : เนื่องจากขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวและต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด จึงควรระวังการใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) และยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (antiplatelets) เช่น warfarin

นอกจากนี้สาร curcumin ในขมิ้นชันมีฤทิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4, CYP1A2 แต่กระตุ้นเอนไซม์ CYP2A6 จึงควรระวังการใช้ขมิ้นชันร่วมกับยาที่มีกระบวนการเมแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์เหล่านี้ เช่น Diclofenac, Enalapril, Amlodipine, Atorvastatin, Paracetamol และควรระวังการใช้ร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถมาสืบค้นข้อมูลได้ที่สำนักงาน ในวันและเวลาราชการค่ะ