คำถาม : สรรพคุณทางยาของใบแปะตำปึง
  • รบกวนสอบถาม พืช แปะตำปึง และหญ้าไผ่น้ำ สามารถ induce การเกิด liver injury ; hepatitis ได้หรือไม่คะ
  • Date : 30/8/2559 16:59:00
คำตอบ : อ้างอิงจากบทความเรื่องแปะตำปึง ของ ศ.วงค์สถิตย์ ฉั่วกุล พบว่า แปะตำปึง จักรนารายณ์ และจินเจียเหมาเยี่ย เป็นพืชต้นเดียวกัน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gynura procumbens Merr. สรรพคุณทางยา พบว่า มีรสจืด เย็นมาก ไม่มีพิษ แก้ร้อนใน ประสะเลือดให้เย็น ดับพิษ ใช้ภายนอก แก้อักเสบ แก้บวม ฤทธิ์เข้าถึงปอดและม้าม ส่วนสรรพคุณไทย ใช้แก้ปวดฝี แก้ฟกบวม แก้พิษอักเสบทุกชนิด แก้ปวดหัว ละมะลอก แก้พิษตะขาบ แมลงป่อง และสัตว์ที่มีพิษขบกัดหรือต่อย เป็นยาดูดถอนพิษได้ดี ส่วนรายงานการวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด และต้านการอักเสบ แต่ยังเป็นเพียงการทดลองในสัตว์ทดลองค่ะ