คำถาม : ใบมะขามแขก
  • อยากทราบว่าใบมะขามแขกที่ทำเป็น capsule ขายทั่วไปนั้น หากกินไปนานๆติดต่อไปเรื่อยๆวันละ 2 capsule ก่อนนอน จะมีการตกค้างของตัวสารต่างๆหรือไม่และจะมีโทษประการไดบ้าง
  • Date : 24/8/2559 17:30:00
คำตอบ : การใช้มะขามแขกเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการทำลายระบบประสาทที่ใช้ควบคุมการบีบตัวของลำไส้ ทำให้การทำงานของลำไส้ใหญ่ลดลง ร่างกายเคยชินกับการกระตุ้นด้วยมะขามแขก และไม่ถ่ายอุจจาระด้วยตนเองตามปกติ และเมื่อใช้ติดต่อกันนานๆ อาจทำให้เกิดการดื้อยา จำต้องเพิ่มขนาดยามากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะทำให้เป็นโรคท้องผูกเรื้อรัง แนะนำว่าให้ใช้เป็นครั้งคราวเมื่อมีอาการจะดีกว่าค่ะ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการใช้มะขามแขกในขนาดสูง หรือติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดพิษต่อตับ ไต และสมอง ร่างการสูญเสียเกลือแร่เนื่องจากมีการขับถ่ายมากเกินควร รวมทั้งเป็นผลเสียต่อลำไส้เองด้วย