คำถาม : แก่นตะวัน
  • อยากทราบว่าการกินหัวแก่นตะวันมีกำหนดปริมาณไว้หรือไม่ว่าควรกินมากน้อยเท่าไรต่อวัน และกินไปนานๆแล้วจะมีการตกค้างของสารที่มีในแก่นตะวันหรือไม่
  • Date : 24/8/2559 17:26:00
คำตอบ : ข้อมูลจาก European Food Safety Authority ระบุว่าขนาดที่แนะนำให้รับประทานเพื่อเพิ่มปริมาณพรีไบโอติคในลำไส้ คือ รับประทานสารสกัด 135 มก./วัน หรือเทียบเท่าหัวสด 297-594 มก. ในขณะนี้ยังไม่พบรายงานความเป็นพิษ และรายงานการศึกษาในคนยังมีน้อย จึงไม่สามารถระบุได้ว่าหากรับประทานติดต่อกันนานๆ จะก่อให้เกิดการตกค้างหรือเกิดพิษหรือไม่ ดังนั้นหากรับประทานควรหมั่นสังเกตตัวเองว่าอาการผิดปกติใดหรือไม่ นอกจากนี้ยังพบอาการไม่พึงประสงค์หากรับประทานแก่นตะวันมากเกินไป คือจะทำให้เกิดการผายลมเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้บางคนมีอาการถ่ายมากกว่าปรกติ หรือเกิดอาการไม่สบายท้อง จุกเสียดแน่นท้องได้ค่ะ