คำถาม : สาบเสือ
  • สารอินทรีย์ที่สกัดได้จากใบสาบเสือแล้วออกฤิทธฺ์ห้ามเลือดได้
  • Date : 9/8/2559 16:56:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยหลายฉบับที่ระบุว่าใบสด สารสกัดน้ำ สารสกัด 70%เอทานอลจากใบสามารถห้ามเลือดได้ โดยลด prothombin time แต่ไม่ได้ระบุถึงชื่อสารสำคัญในการออกฤทธิ์ค่ะ