คำถาม : กระเทียม
  • 1.อยากทราบว่าน้ำมันกระเทียมบรรจุแคปซูลที่มีขายในท้องตลาดนั้นผลิตมาจากกรรมวิธีการสกัดด้วยไอน้ำใช่ไหมครับ
    2.ผมทดลองนำกระเทียมสดมาทำการสกัดด้วยไอน้ำ แต่สารสกัดที่ได้เป็นสารละลายเนื้อเดียวกันหมด ไม่สามารถแยกเป็นชั้นน้ำและน้ำมันเหมือกับการสกัดสมุนไพรชนิดอื่นๆ สาเหตุเป็นเพราะอะไรครับ
    3.ถ้าผมต้องการทำน้ำมันกระเทียม พอจะมีวิธีแนะนำไหมครับ

  • Date : 29/7/2559 16:30:00
คำตอบ : 1. ไม่สามารถตอบได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ทำขายในท้องตลาด ใช้วิธีการสกัดน้ำมันกระเทียมด้วยไอน้ำทั้งหมดหรือไม่ เพราะเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละบริษัท แต่เนื่องจากน้ำมันกระเทียมเป็นน้ำมันหอมระเหยดังนั้นวิธีการสกัดก็น่าที่จะใช้วิธีการสกัดด้วยไอน้ำ

2. อาจเป็นเพราะคุณใช้กระเทียมสดน้อยไปหรือเปล่า เพราะจาก นน. กระเทียมสด 10 กก. จะได้น้ำมันออกมาแค่เพียง 4 ซีซี (ข้อมูลจาก www.thairath.co.th/content/329018 )

3. ใช้วิธีกลั่นด้วยไอน้ำค่ะ แต่ต้องเพิ่มปริมาณกระเทียม และกระเทียมต้องนำมานึ่งให้อ่อนตัวก่อนแล้วสับให้ละเอียดเพื่อทำให้ได้น้ำมันกระเทียมมากขึ้น