คำถาม : ขันทองพยาบาท
  • ขันทองพยาบาทและป่าช้าหมอง การค้นหาจากข้อมูลเหมือน เป็นต้นเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกตามแต่ท้องที่ต่างกัน แต่จากในภาพขันทองเป็นไม้ยืนต้น แต่ป่าช้าหมองเป็นไม้พุ่ม บ้างก็บอกว่าเป็นทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม สรุปยังไงกันแน่ ใบก็ต่างกัน แต่ดอกคล้ายกัน ต้นป่าช้าหมองที่ดิฉันมีเป็นต้นเดียวกับที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศเอามาออกงานสมุนไพรที่เมืองทอง ขันทองมีชื่อทางวิทย์ว่า Suregada multiflora ส่วน ป่าช้าหมอง ของอภัยภูเบศอว่า vernonia amygdalina del สรุป มันคือต้นเดียวกันไหมคะ
  • Date : 29/7/2559 16:28:00
คำตอบ : คือต้นขันทองพยาบาท (ชื่อหลัก) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Suregada multiflora แต่มีชื่อไทยพ้องเป็น ป่าช้าหมอง ด้วย แต่ต้นป่าช้าหมองที่คุณบอกมามีชื่อวิทยาศาสตร์ Vernonia amygdalina ซึ่งทางสำนักงานได้ตรวจสอบกับหนังสือหอพรรณไม้ (ของ อาจารย์เต็ม สมิตินันท์) ก็ไม่พบชื่อวิทยาศาสตร์ตามที่คุณแจ้งมา ดังนั้นเมื่อชื่อวิทยาศาสตร์ไม่เหมือนกัน และไม่ได้เป็นชื่อพ้องกัน จึงถือว่าเป็นคนละต้นกันค่ะ