คำถาม : ต้นแสงจันทร์
 • ได้ต้นแสงจันทร์มา แล้วค้นข้อมูลพบว่าบางตำราสามารถนำไปใช้กำจัดหอยเชอรี่ได้ บางตำราก็ว่าทานได้ บางตำราก็ว่ามีฤทธิ์ทางสมุนไพร(แต่ไม่ระบุสรรพคุณที่แน่ชัด ขอถามว่า
  1.การใช้กำจัดแมลงทำได้จริงหรือไม่?
  2.สารออกฤทธิ์คืออะไร?
  3.ออกฤทธิ์ต่อระบบร่างกายอย่างไร?
  4.กำจัดศัตรูพืชกลุ่มไหนได้อีก นอกจากหอยเชอรี่?
  5.หากรับประทานจะเป็นอันตรายต่อคนหรือไม่?
  6.หากมีฤทธิ์ด้านสมุนไพรรักษาโรคจะรักษาโรคกลุ่มไหนได้บ้าง?

 • Date : 29/7/2559 16:26:00
คำตอบ : ข้อ 1 - ข้อ 4 ยังไม่มีรายงานการวิจัยว่าสามารถกำจัดแมลงหรือหอยเชอรี่ได้นะคะ

ข้อ3 และ ข้อ 5 ต้นแสงจันทร์เป็นสมุนไพร แต่ไม่มีการนำมารับประทานค่ะ

ข้อ 6 ตามรายงานการวิจัยในสัตว์ทดลอง พบว่า ต้นแสงจันทร์ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ขับปัสสาวะ และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ส่วนการศึกษาความเป็นพิษนั้นเมื่อป้อนสารสกัดหยาบของใบแสงจันทร์ขนาด 2 กรัม/กก. ให้หนูแรทกิน พบว่า ไม่มีพิษต่อตับและหัวใจ แต่การศึกษาในแต่ละฤทธิ์ยังมีการศึกษาไม่มาก และไม่มีการศึกษาในคนค่ะ