คำถาม : เมนทอล
  • อยากรู้วิธีละลายเมนทอลครับ ขอบคุณครับ
  • Date : 15/7/2559 8:23:00
คำตอบ : การละลายเมนทอล คือ ใชตัวทำละลายที่ละลายเมนทอลได้ เช่น เอทานอล อีเทอร์ อะซิโตน เป็นต้น แต่น้ำละลายได้เพียงเล็กน้อย