คำถาม : น้ำมันหอมระเหย
  • น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดด้วยไอน้ำนั้น มีกรรมวิธีที่ทำให้น้ำมันหอมระเหยดังกล่าวมีความเข้มข้นมากขึ้นมากกว่าเดิมหรือไม่ (คือ ทำให้ความแรงของกลิ่นหอมมากขึ้นเป็น 1,2,3...เท่าของน้ำมันที่ได้จากการสกกัดด้วยไอน้ำครั้งแรก)
  • Date : 15/7/2559 8:13:00
คำตอบ : การทำให้น้ำมันหอมระเหยจากการกลั่นด้วยไอน้ำเข้มข้นขึ้น หมายถึงการกำจัดน้ำออกจากน้ำมันหอมระเหยให้ได้มากที่สุด โดยใช้แมกเนเซียมซัลเฟต หรือโซเดียมซัลเฟตเป็นตัวดูดน้ำ ส่วนความแรงของกลิ่นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันแต่ละชนิดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัว