คำถาม : สารออกฤทธิ์เมนทอล ซินนีโอล์
  • สารออกฤทธิ์เมนทอล ซินนีโอล์ สามารถใช้ตัวทำละลายอะไรได้บ้างคะ แล้วรู้จักวิธีใช้เครื่อง GC ไหมคะ ว่าต้องใช้คอลัมน์อะไร อุณหภูมิเท่าไหร่
  • Date : 8/7/2559 13:00:00
คำตอบ : สาร mentol, cineol ส่วนใหญ่พบในน้ำมันหอมระเหย ซึ่งวิธีการสกัด และการวิเคราะห์ สามารถหาข้อมูลได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสกัดและวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหย ซึ่งจะมีรายละเอียดการแยกวิเคราะห์ของแต่ละงานวิจัยแตกต่างกันไป รบกวนต้องมาสืบค้นด้วยตนเอง ซึ่งมีค่าบริการด้วยค่ะ