คำถาม : ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  • สอบถามว่า การต้มเมล็ดเก๋ากี้แห้งกินทุกวัน ช่วยรักษาเบาหวานได้หรือไม่ และมีผลข้างเคียงหรืออันตรายหรือไม่อย่างไร
  • Date : 8/7/2559 12:59:00
คำตอบ : มีการศึกษาวิจัยหลายฉบับทั้งในคน และในสัตว์ทดลอง ว่า เก๋ากี้สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด และรักษาเบาหวานได้ ซึ่งการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานไม่ได้บอกขนาดที่แน่นอน แต่ให้รับประทานนาน 3 เดือน พบว่าสามารถช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ และลดระดับน้ำตาลในเลือดได้
ส่วนความเป็นพิษ มีการศึกษาในลูกกระต่าย โดยผสมเก๋ากี้ลงในอาหาร 0.5-1% แล้วให้ลูกกระต่ายกินนาน 1 เดือน พบว่า เก๋ากี้ทำให้ลูกกระต่ายเจริญเติบโต มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น เพิ่มอัตราการอยู่รอดของลูกกระต่าย แต่ในแม่กระต่ายที่ให้นมลูก น้ำหนักตัวจะลดลง และไม่มีผลข้างเคียงอื่นๆ ส่วนการศึกษาความเป็นพิษในคน เมื่อให้อาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 201 คน รับประทานผลเก๋ากี้สดอย่างน้อย 150 ก. นาน 14-30 วัน ไม่พบความผิดปกติต่อความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ น้ำหนักร่างกาย และผลเลือดทางชีวเคมีใดๆ