คำถาม : เมทานอล 65% กับ 90%
  • อยากทราบถึงเมทานอล65%กับ 90% ทั้ง2ตัวนี้สามารถดึงสกัดสมุนไพรได้ดีขนาดไหน และถ้าเราใช้ทดลอง90% แล้ว หลังจากนั้นลองมาใช้65%ดูเราจะสรุปผลได้อย่างไรว่าดีต่างกันตรงไหนบ้างคะ
  • Date : 29/6/2559 16:35:00
คำตอบ : เมทานอล 65% คือตัวทำละลายที่มีอัตราส่วนของเมทานอล 65 ส่วน และน้ำ 35 ส่วน ในขณะที่เมทานอล 90% คือตัวทำละลายที่มีอัตราส่วนของเมทานอล 90 ส่วน และน้ำ 10 ส่วน จากสัดส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเมทานอล65% เป็นตัวทำละลายที่มีขั้วมากกว่า (มีสัดส่วนของน้ำมากกว่า) จะสามารถสกัดสารที่มีขั้วออกมาได้มากกว่า ในขณะที่เมทานอล90% เป็นตัวทำละลายที่มีขั้วน้อยกว่า (มีสัดส่วนของน้ำน้อยกว่า) จะสามารถสกัดสารที่ไม่มีขั้วออกมาได้มากกว่า การทดสอบว่าตัวทำละลายใดจะสามารถสกัดสารสำคัญออกมาได้ดีกว่า ขึ้นอยู่กับสารที่ต้องการสกัดว่าคืออะไร ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของสารนั้นๆ หากสารที่ต้องการเป็นสารกลุ่มมีขั้ว การใช้เมทานอล65% น่าจะสกัดสารออกมาได้ดีกว่า แต่ถ้าสารที่ต้องการเป็นสารกลุ่มไม่มีขั้ว การใช้เมทานอล90% น่าจะสกัดสารออกมาได้ดีกว่า ตามหลักการของ like dissolve like ค่ะ