คำถาม : ต้นรักกำจัดแมลง
  • การใช้ต้นรักกำจัดแมลง อ่านเจอว่ายางต้นรักสามารถใช้กำจัดหนอนและเพลี้ยได้ แต่เห็นว่ายางก็เป็นพิษต่อคนค่อนข้างมาก อยากถามว่าหากนำมาใช้ทางการเกษตรควรใช้อย่างไร (นำมาหมักแบบชีวภาพได้หรือไม่) หากนำมาใช้แล้วสารออกฤทธิ์ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะสลายตัว (ควรทิ้งนานแค่ไหนก่อนเก็บเกี่ยวและรับประทาน)
  • Date : 29/6/2559 16:33:00
คำตอบ : ยางของต้นรักที่ได้จาก ใบ ดอก และ ผล จะเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารทั้งในคน และสัตว์ รวมทั้งแมลงและหนอนต่างๆ ด้วย ซึ่งสามารถใช้ในการป้องกันกำจัดแมลง ประเภทเพลี้ยชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเพลี้ยอ่อน และ หนอนกัดกินใบได้ ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์คือ เปลือก และ ดอก สำหรับการนำไปใช้ทางการเกษตรทำได้โดยนำใบ ดอก และ ผลสด มาตำหรือบดรวมกัน แล้วนำมาคั้นเอาเฉพาะน้ำ จากนั้นนำไปผสมกับน้ำสะอาดอีก 10 ส่วน อาจผสมกับสารจับใบ (เช่น แชมพู หรือ สบู่) แล้วนำไปฉีดพ่นในแปลงพืชผักได้ทันที จะสามารถป้องกันกำจัดแมลงประเภทเพลี้ยและหนอนกัดกินใบได้ ในส่วนของระยะเวลาการสลายตัวของสารออกฤทธิ์ยังไม่มีรายงานค่ะ ซึ่งโดยทั่วไปหากเป็นการฉีดพ่นด้วยสารเคมีอาจทิ้งระยะหลังจากฉีดพ่น 7-14 วัน จึงเก็บเกี่ยวผลผลิต (ตามที่ระบุในฉลาก) แต่สำหรับการฉีกพ่นด้วยสมุนไพรยังไม่มีการระบุที่ชัดเจนว่าควรทิ้งระยะไว้นานเท่าไร แต่น้ำยางจากส่วนต่างๆ ของต้น ทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุในปากและกระเพาะอาหาร ทำให้อาเจียน ท้องเดิน ปวดศีรษะและปวดท้อง ถ้ารับประทานเข้าไปมาก และล้างท้องไม่ทัน สารพิษจะถูกดูดซึมผ่านทางลำไส้และแสดงพิษต่อหัวใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็ว ขึ้นกับชนิดของไกลโคไซด์ ดังนั้นหากต้องการใช้กับพืชกินใบ ควรล้างทำความสะอาดให้ดี เพื่อป้องกันการตกค้างค่ะ