คำถาม : น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย
  • น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย เช่น ตะไคร้ พริกไทย ที่ได้จากการสกัดด้วยไอน้ำ เมื่อเราน้ำมาแยกน้ำออกด้วยโซเดียมซัลเฟตแล้ว น้ำมันหอมระเหยที่ได้นี้สามารถนำไปเป็นส่วนผสมในอาหารได้หรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือไม่ครับ ขอบพระคุณครับ
  • Date : 29/6/2559 16:31:00
คำตอบ : โซเดียมซัลเฟตหรือ ดีเกลือ เป็นเกลือจะมีระดับความเป็นพิษต่ำ การใส่ลงไปในน้ำมันหอมระเหย ก็เพื่อเป็นสารช่วยดูดน้ำออก โดยที่ตัวมันเองจะไม่ละลายในน้ำมันและไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันหอมระเหย แต่ต้องกรองออกจากน้ำมันหอมระเหยที่ได้ก่อนนำไปใช้ค่ะ เนื่องจากโซเดียมซัลเฟตมีคุณสมบัติเป็นยาถ่าย หากรับประทานเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้