คำถาม : ผลของต้นโคลงเคลง
  • อยากทราบว่าผลของต้นโคลงเคลงสามารถจะนำไปตรวจคราบจุลินทรีย์ในช่องปากได้หรือไม่ หรือมีสารอะไรในโคลงเคลงที่จะสกัดออกมาแล้วจะนำไปใช้ในการตรวจคราบจุลินทรีย์ได้บ้าง เพราะจากที่ศึกษาพืชที่สามารถนำมาตรวจได้ เช่น ดอกเฟื่องฟ้า อัญชัน เป็นต้น และนอกจากนี้พืชอะไรบ้างที่สามารถนำมาตรวจคราบจุลินทรีย์ในช่องปากได้บ้างค่ะ
  • Date : 17/6/2559 15:31:00
คำตอบ : คราบจุลินทรีย์สามารถติดสีย้อมได้ง่าย ซึ่งอาจใช้สีผสมอาหารที่ใช้ในการทำขนมต่างๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยจะเป็นสีอะไรก็ได้ที่ทำให้เห็นได้ชัด เช่น สีชมพู (สีผสมอาหารขององค์การเภสัชกรรมสีชมพู (Erythrosine) 1 ซอง 1 กรัมต่อน้ำ 25 มล.) น้ำยาย้อมสีฟันที่ผสมได้นี้จะแทรกซึมเข้าไปรวมกับคราบจุลินทรีย์ หินน้ำลาย รวมทั้งบริเวณฟันผุ ซึ่งจะเห็นเป็นสีชมพูเข้ม ต่างจากบริเวณผิวฟันที่เรียบสะอาดชัดเจน และด้วยคุณสมบัติของการติดสีข้างต้น การย้อมสีฟันจากสีที่ได้จากพืชก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยใช้พืชที่ให้สีต่างๆ เช่น ดอกอัญชัน แก้วมังกรสีแดง ใบเตย ขมิ้นชัน เป็นต้น แต่ต้องไม่ใช้พืชที่เป็นพิษต่อร่างกายค่ะ แต่สำหรับผลของต้นโคลงเคลง ไม่แน่ใจว่าสามารถให้สีย้อมได้หรือไม่ และขณะนี้ยังไม่มีรายงานการใช้ส่วนผลของพืชชนิดนี้มาทำสีย้อมค่ะ มีเพียงบางพื้นที่ที่นำสีจากส่วนดอกมาย้อมผ้าเท่านั้นค่ะ