คำถาม : รากคัดลิ้น
  • รากคัดลิ้น ทำไมถึงห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคเส้นประสาทพิการ
  • Date : 17/6/2559 15:24:00
คำตอบ : ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานความเป็นพิษของสมุนไพรคัดลิ้นค่ะ แต่ในทางสรรพคุณพื้นบ้าน ระบุว่ารากคัดลิ้นมีรสร้อนจัด จึงห้ามใช้กับบุคคลที่เป็นโรคดีเดือด (โรคเส้นประสาทพิการ)