คำถาม : การสกัดสารโคลซิซีนจากดองดึง
  • อยากทราบวิธีการสกัดสารโคลซิซีนจากดองดึงด้วยเอทานอลครับ
  • Date : 10/6/2559 19:53:00
คำตอบ : การสกัดสารโคลซิซีนจากดองดึงด้วยเอทานอล อาจทำได้โดยการนำหัวดองดึงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หรือใช้ผงแห้งมาหมักกับเอทานอลที่อุณหภูมิห้อง นาน 72 ชม. จากนั่นจึงนำสารสกัดที่ได้มาหมักกับน้ำ กรองแยกส่วนไขมันออก นำของเหลวที่กรองได้มาเขย่ากับคลอโรฟอร์ม แยกชั้นคลอโรฟอร์มออกมาทำให้เข้มข้น สารโคลซิซีนจะตกผลึกออกมา จากนั้นจึงนำไปตรวจวิเคราะห์ทางเคมีต่อไป