คำถาม : BUN ในปัสสาวะสูง
  • ผู้ที่มีระดับ BUN ในปัสสาวะสูงสามารถใช้สมุนไพรตัวใดช่วยลดระดับลงได้อย่างปลอดภัยคะ
  • Date : 10/6/2559 19:52:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีการศึกษาฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อไตและลดค่า BUN เช่น กระเทียม ถั่วเหลือง เทียนดำ ขิง และขมิ้น แต่ทั้งหมดยังเป็นการศึกษาในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองเท่านั้นค่ะ จึงไม่สามารถยืนยังถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน